Birlikte, Bilgiyle Büyür...
Tam Tasdik ve Vergi Denetimi

NAZALI, gerçek ve tüzel kişilere veya bunların teşebbüs ve işletmelerine ait mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümlerine, muhasebe prensipleri ile muhasebe ve denetim standartlarına uygunluğunun incelenmesi ve denetimi konularında hizmet vermektedir. 

Tam tasdik hizmeti, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olası bir incelemede ileri sürülebilecek eleştirileri önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu açıdan, vergi denetim ve tam tasdik hizmetlerimiz, müşterilerimizin vergi kanunları ile uyum konusunda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır.

Gerek kamu sektöründe uzun yıllar hesap uzmanı olarak çalışmış, gerekse özel sektörde denetim ve danışmanlık hizmeti sunmuş olan YMM ve SMMM’lerden oluşan deneyimli kadromuz ile sizlere hizmet sunmaktayız. Amacımız, yalnızca şirketlerinizi olası bir vergi incelemesine karşı vergi kanunları ile uyumlu hale getirmek değil, aynı zamanda vergiyi ticari hayatın gerekliliği çerçevesinde bir maliyet unsuru olarak değerlendirerek siz değerli iş ortaklarımızın faaliyet gösterdiği sektörlerde en uygun vergi uygulamalarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktır. 

Kurumlar vergisi beyannamesi tasdikinin amacı, ödenmesi gereken yıllık verginin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu doğrultuda, sizlere sunacağımız tam tasdik hizmetlerimizin kapsamını denetim, vergi hesaplamaları ve raporlama olmak üzere üç başlık altında özetleyebiliriz.

KDV ve ÖTV iadesi kapsamında sunulan tasdik hizmetimiz ise, vergi mevzuatındaki istisna hükümleri ile oluşan ve nitelik olarak devletten olan alacakları ifade eden KDV ve ÖTV iadelerinin, vergi kanunlarına uygun olarak, tam, hızlı ve hukuki olarak doğru bir şekilde alınabilmesi amacını gütmektedir.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz,

a) Tam Tasdik

b) KDV İadesi Tasdiki

c) ÖTV İadesi Tasdiki

d) Sermayenin Ödendiğine, Sermaye Artırımına ve Özkaynak Tespitine İlişkin Raporlamalar

e) Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları ve Raporlaması

f) Vergisel Risk Analizi, Tespiti ve Raporlanması

© 2017 NAZALI
19 Mayıs Cad. Dr. İsmet Öztürk Sok. Elit Residence Kat: 4-10-29 Şişli 34360 İstanbul, Türkiye