Birlikte, Bilgiyle Büyür...
Danışmanlık ve Özel Raporlamalar

Vergi danışmanınız olarak amacımız, Şirket’inizin vergi mevzuatına uygun şekilde faaliyetlerine devam etmesini sağlamanın yanı sıra vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmesine yardımcı olmaktır. Bu hizmetimiz, öncelikle Şirketinizin mali, finansal ve ticari durumunun analiz edilerek  gelecekte karşılaşabileceği sorunların öngörülebilmesi,  vergi yükünü azaltma imkânı doğurabilecek konuların gözden geçirilmesi ve tereddüde düşülen mevzuat ve uygulama hakkında yol gösterme, bilgilendirme ve sorun çözme amaçlarına yöneliktir.

Kurumlar vergisi danışmanlık hizmetlerimiz dışında vermiş olduğumuz diğer danışmanlık hizmelerimiz aşağıdaki gibidir.

  • Yerel Vergi Mevzuatı
  • Uluslararası Vergi Mevzuatı, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve İlgili Konular
  • Yeniden Yapılandırma
  • Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri Sürecinde Özel Amaçlı Denetim Hizmetleri (due-diligence)
  • Vergi Teşvikleri
  • Serbest Bölgeler ile İlgili Vergi Avantajları

 Günümüzde holding çatısı altında faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalar, kendi bünyelerinde iç denetim departmanları oluşturarak vergi ve bağımsız denetim gerekliliklerinin karşılanmasının yanı sıra, firma içi verimliliğin ve departmanların firma kuralları çerçevesinde işleyişinin kontrolünü de sağlamaktadırlar. Bu çerçevede amaç, firma içinde olabilecek hileli işlemlerin baştan önlenmesi ve eğer var ise tespitinin yapılmasıdır. NAZALI olarak, özellikle iç denetim departmanları henüz oluşmamış ya da etkin olarak işlemeyen firmalara, özellikle şirket içi hileli işlemlerin ortaya çıkarılması ve sonrasında bu tür işlemlerin önlenmesi amacıyla etkili bir iç denetim prosedürü oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.  Kısaca “hile denetimi”, şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve operasyon departmanlarının, ortakların bilgisi ve şirket amacı dışında gerçekleştirmiş oldukları işlemlerin denetimi demektir.  Bu kapsamda, ortakların ve şirket tüzel kişiliğinin karşılaşacağı olası zararların önlenmesine yönelik özel bir denetim yapılmaktadır. Özellikle Türkiye’de iş yapan yabancı şirketlerin kendi ülkelerinde yaratacağı riskler de düşünüldüğünde bunun ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Son yıllarda ülkemizde ve uluslararası basında da yer alan bu çerçevedeki olayların soruşturulmasında, NAZALI olarak, son derece önemli işlemleri raporlamış bulunmaktayız.

© 2017 NAZALI
19 Mayıs Cad. Dr. İsmet Öztürk Sok. Elit Residence Kat: 4-10-29 Şişli 34360 İstanbul, Türkiye