Birlikte, Bilgiyle Büyür...
Şirket Yeniden Yapılandırmaları

Günümüz ekonomisinin getirmiş olduğu rekabetin ve değişen ekonomik koşulların zorlaması nedeniyle, şirketlerin yeniden yapılandırma ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Yeniden yapılandırma terimi, bazı durumlarda şirketin bazı varlıklarının veya faaliyet alanlarının kısmi bölünme ile yeni bir şirkete aktarılması olarak karşımıza çıkarken bazı durumlarda da dikey veya yatay birleşmeler gibi yeni yapılanmalar şeklinde karşımıza çıkabilmektedir.  

Nitelik itibariyle hem ticaret kanunu hem de vergi kanunları dikkate alınarak yürütülmesi gereken, finans ve hukuk uzmanlığı isteyen bu işlemler, NAZALI bünyesindeki uzman ekip ile hukuki olarak doğru, hızlı ve eksiksiz bir şekilde yürütülmektedir.

Vergi kanunlarındaki istisna hükümleri dikkate alındığında, yeniden yapılandırma uygulamaları, sadece uluslararası şirketler açısından değil, aynı zamanda belli ölçeğe sahip ve kurumsal bilince ulaşma arzusundaki, rasyonel ve verimli çalışmayı hedefleyen ulusal firmalarca da yararlanılması gereken, son derece faydalı ve karlı bir yöntemdir. Ancak bu yapılandırma işlemleri ticaret ve vergi mevzuatına uygun yürütülmediğinde oldukça riskli sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Yeniden yapılandırma işlemleri, hem hukuk hem de muhasebe-vergi yönü olan karmaşık işlemler olduğu için sürecin tek elden, doğru ve hızlı bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

Müşterilerimiz için “tek kapıda çözüm” ilkesini esas alan NAZALI, siz değerli müşterilerimize bir şirketin yeniden yapılandırılması için gerekli olan tüm hizmetleri NAZALI kalitesi ve güvencesi ile sunmaktadır.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz aşağıda sıralanmıştır.

 • Şirket Satın Alma Öncesi Vergi Planlaması
 • Alternatif Satın Alma Yapılandırmalarının Vergi Etkilerinin İncelenmesi
 • Şirket Birleşmeleri, Kısmi Bölünme, Tam Bölünme
 • Şirket Varlık ve Hisse Alımı Planlamaları
 • Vergi Riski Değerlendirmesi (“Tax Due Diligence”)
 • Projenin Değerlendirilmesi Sürecinde Vergi İle İlgili Fırsatların Belirlenmesi
 • Satın Alma Sonrası Planlanan Vergi Yapısının Uygulanmasında Destek Olunması
 • Devralınan Vergi Avantajlarının En Etkin Şekilde Kullanımı
 • Diğer Taraflarla (Satıcı,  Alıcı, vs.) Vergi İle İlgili Konuların Görüşülmesinde Destek Olunması
 • Uluslararası Sorunlara Vergisel Olarak Etkin Çözümler Önerilmesi
 • Sürece İlişkin Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

 

© 2017 NAZALI
19 Mayıs Cad. Dr. İsmet Öztürk Sok. Elit Residence Kat: 4-10-29 Şişli 34360 İstanbul, Türkiye