Birlikte, Bilgiyle Büyür...
Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri

İthalat vergileri, tarife dışı engeller, damping ve anti damping soruşturmaları ve dış ticarete ilişkin diğer harcamalar, işletmelerin kârlılığı üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu nedenle uluslararası alanda faaliyette bulunan işletmeler, uluslararası ticaret ile ilgili hususlara daha yakından odaklanmaya başlamıştır. 

Ancak, uluslararası ticaret konusunda giderek daha da karmaşık hale gelen düzenlemeler, işletmeler için riskli çalışma alanları oluşturmaktadır. Bu düzenlemelere uyum sağlayamamak veya maliyetleri azaltan unsurları değerlendirememek, işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda, müşterilerimizin dış ticaret mevzuatı çerçevesinde oluşacak sorunlarına çözüm üretmeye yönelik hizmetler sunmaktayız.

NAZALI’nın bu konudaki uzman kadrosu, kamu hizmeti sırasında edinilen tecrübeleriyle ve özellikle de demir- çelik, çimento ve tekstil sektöründe damping ve anti damping soruşturmalarındaki çözümlemeleriyle, müşterilerinin risklerini asgari seviyeye indirmek ve geleceği planlayabilmek için yol gösterici olmaktadır.

Dış ticaret hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarınıza göre aşağıdaki alanlarda sizlere destek vermekteyiz.

 • Gümrük İşlemlerinde Uyum Denetimi
 • Sonradan Kontrol Danışmanlığı
 • Gümrük ve Dış Ticaret Operasyonlarına İlişkin Danışmanlık
 • Gümrük Due Diligence
 • Gümrük Anlaşmazlıklarına İlişkin Danışmanlık
 • Damping ve Anti-Damping Soruşturmaları
 • Gümrük Mevzuatı İle İlgili Vergi ve Uyuşmazlık Davaları İle Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamındaki Davalara Görüş Hazırlanması, Dava Takibinin Yapılması
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü (Authorized Economic Operator) Belgesi İle İlgili Temininden, Takibine Kadar Tüm Süreçlerin Yönetilmesi
 • Gümrük Bakanlığı’nca Yapılan Denetim ve Kontrollere Yönelik Olarak Önceden Audit Hizmeti ve Kapsamlı Raporlama
 • Gümrük Bakanlığı’nca Yapılan Denetimlerde Süreç Yönetimi, Evrak Hazırlanması ve Sunulması
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Kapsamında Uzlaşma Sürecinin Yönetilmesi ve Takibi
 • Temel Gümrük Vergilendirme Unsurları Olan Tarife, Kıymet ve Menşei Üzerinde İhtiyaca Yönelik Çalışma Yapılması
 • Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerine İlişkin Olarak Bir Kereye Mahsus veya Süreli Olarak Customs Compliance Hizmeti Verilmesi,
 • Gümrük ve Dış Ticaret İle İlgili Olarak Aylık Düzenli Bilgilendirme, Danışma ve Kontrol Hizmetleri
 • Gümrük İdareleri İle İlgili Olarak Yaşanabilecek Her Türlü İhtilaflı Durumda Süreç Yönetimi, Gümrük İdaresi İle İlişkilerin Yürütülmesi
 • Dâhilde İşleme Rejimi Başta Olmak Üzere Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri ve Dış Ticaret Teşvik Uygulamaları Hakkında İlgili Şirket Yapısına Uygun Çözüm Önerileri Getirilmesi
 • Serbest Ticaret Antlaşmalarının Şirkete Olan Etkilerinin Analiz Edilmesi, Anti-Damping Vergileri ve Uygulamaları, Transfer Fiyatlandırması ve Optimum Noktanın Tespiti
 • Royalti ve Lisans İşlemlerine İlişkin Olarak Gümrük İdareleri İle Yaşanabilecek İhtilaflar
 • Lojistik ve Kargo Süreçlerinin Analizi ve Tespit Edilebilecek Sıkıntılara Yönelik Çözüm Önerileri Getirilmesi
 • Gümrük İdarelerinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Takibi
 • Hizmet Alınan Gümrük Müşavirliği Firmalarının ve Dış Ticarette Çalışılan Diğer Çözüm Ortaklarının İş ve İşlemlerinin Gözden Geçirilerek, Şirket Politikaları İle Uyumlu Hale Getirilmesi
 • Yurtdışı Pazarlara Yönelik Olarak Araştırma ve Ön Hazırlık, Proje Yönetimi, İlgili Ülkelerde Mevzuat Araştırması Yapılması
 • Gümrük ve Dış Ticaret İle İlgili Konularda Düzenlenecek Eğitim Programları

 

© 2017 NAZALI
19 Mayıs Cad. Dr. İsmet Öztürk Sok. Elit Residence Kat: 4-10-29 Şişli 34360 İstanbul, Türkiye