Birlikte, Bilgiyle Büyür...
Suistimal Risk Yönetimi ve İç Sistemler

Şirketlerin sektörlerine, hizmet verdikleri coğrafi alanlara ve tabi oldukları regülasyonlara göre değişen riskleri karşısındaki en önemli kalkanları, bu riskleri doğru maliyetle en aza indirme kararlılığında olan yönetim kurullarıdır. Etkin bir yönetim kurulunun, şirketin denetim mekanizmalarını oluşturmak ve gözlemlemek, şirket stratejilerinin oluşmasına öncülük etmek, risklerin belirlenmesini sağlayıp onları yönetmek gibi önemli sorumlulukları olduğu açıktır. NAZALI,  suistimal risk yönetimi ve iç sistemler konusunda, yönetim kurullarının sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için profesyonel destek verebilecek tüm donanımını kullanmak konusunda hazırlıklıdır.

Bir şirketin en önemli hedefi, kısıtlı kaynaklarla mümkün olan en verimli sonuçların elde edilmesi ve şirketin varlığının, performansı sürekli artırılarak sürdürülmesidir. Bunun için de her şirket kendisine bir vizyon ve misyon belirler ve onların ışığında günlük işleyişini tasarlar.

Şirketlerin hedeflerine ulaşırken ve misyonlarını gerçekleştirirken kullanacakları, risklerden, belirsizliklerden en uzak ve en verimli yol, kendilerine özel, makul güvence sağlayacak bir iç kontrol sistemi kurulmasıdır. Bu sistemler, şirketin hem bugünü, hem de yarını için kararlar alınırken yönetimin elindeki en önemli araçlardan biri haline gelir ve günlük işleyişin içine entegre edilir. Bu sayede, gerek yönetim kurulları, gerek bölüm yöneticileri, verimlilikten uzaklaşıldığında ya da suistimal de dâhil olmak üzere varlıklarını tehdit edecek risklerle karşılaşıldığında durumdan haberdar olurlar. İç kontrol sistemleri kurulmasını takip eden en önemli adım, sistemin etkin bir şekilde yönetilmesidir.

Özellikle şirket gelirlerinin ortalama %5-%7’sini kaybetmelerine neden olan suistimal gibi risklerin önlenmesi, önlenemediği zamanlarda kısa sürede ve az zararla ortaya çıkarılması ve şirket içinde suistimal karşıtı bir kültürün oluşturulması, yönetim kurullarının öncelikli sorumlulukları arasındadır.

Yönetim kurullarının bu önemli sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda, şirketlerin faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürebilme, şeffaflık, eşitlik, hesap verebilirlik ve sorumluluk konularında, rakiplerinden birkaç adım önde olmalarına destek olmak amacıyla, NAZALI olarak, aşağıdaki alanlarda hizmet vermekteyiz.

 • Yönetim Kurulu Danışmanlığı
 • İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması ve İyileştirilmesi
 • İç Denetim Hizmetleri
 • Kurumsal Yönetim Durum Değerlendirmesi
 • Suistimal Önleme Sistemleri
 • Şirket Davranış Kuralları
 • Suistimal Soruşturmaları
 • Yabancı Yatırımcıya Hazırlık

Eğitimler:

 • Suistimal Farkındalık Eğitimi
 • Etik ve Davranış Kuralları Eğitimi
 • Temel Soruşturma Teknikleri Eğitimi
 • Mali Tablo Suistimalleri Eğitimi
 • Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı Politikalar Eğitimi

 

© 2017 NAZALI
19 Mayıs Cad. Dr. İsmet Öztürk Sok. Elit Residence Kat: 4-10-29 Şişli 34360 İstanbul, Türkiye