Birlikte, Bilgiyle Büyür...
Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri

Vergi mükellefi olmanın ana yükümlülüklerinden olan defter tutma, beyanname verme ve bildirim işlemleri, en geniş anlamı ile şirket muhasebesinin hukuken doğru ve zamanında tutulması, şirketler için hem bir mali yükümlülüğün yerine getirilmesi fonksiyonunu hem de gelecek planlaması, doğru karar alma, geçmişi analiz etme gibi yardımcı işlevleri de içinde barındırır.

Günümüzün artan rekabetçi ortamında, nitelikli kurumlar yetkin ve bilgili muhasebe servisleriyle veya bu konularda hizmet veren muhasebe firmalarından destek alarak bu yükümlülükleri yerine getirmektedirler. 

NAZALI markası ve güvencesi altında, siz ayrıcalıklı müşterilerimize tüm muhasebe işlemlerinin doğru ve zamanında yerine getirilmesi hizmetini sunmakta ve bu kapsamda oluşan tüm gereksinimlere cevap vermekteyiz. 

Bu alandaki hizmetlerimizi yerine getiren ekibimiz, vergi ve ticaret kanunları ile diğer ilgili mevzuat uyarınca muhasebe sisteminizi kurmakta, yönetmekte, defter ve belgelerinizi tutmakta, SGK, Gümrük ve Vergi İdaresine olan beyanname ve bildirimleri zamanında ve tam olarak vermektedir.

Bu kapsamda özellikle aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

  • Yasal Defterlerin Tutulması, Beyannamelerin ve Muhasebe İşlemlerinin Takibi
  • Bordro
  • Mali Danışmanlık
  • Raporlama
  • Muhasebe Sistemlerinin Kurulması
  • Tescil İşlemleri
  • Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluş Hizmetleri

Bu hizmetimiz aynı zamanda, ilgili vergi hesaplarının sınırlı bir incelemesini de kapsamaktadır. Bu inceleme, yeminli mali müşavirlerin gerçekleştirdiği “denetim ve tasdik” hizmetlerinden farklı bir içeriğe sahip olup sadece beyannamelerin hazırlanması yönünde yapılan sınırlı bir inceleme niteliğindedir.

© 2017 NAZALI
19 Mayıs Cad. Dr. İsmet Öztürk Sok. Elit Residence Kat: 4-10-29 Şişli 34360 İstanbul, Türkiye